Hasselfors Jord

Hasselfors Garden tar ansvar för miljön och deras uppdrag är att bygga grön tiillväxt. Målet är att fördubbla användningen av återvunna och förnybara råvaror i odlingsjordar till 2027. Är du intresserad av att lära dig mer så kan du gå in på hasselforsgarden.se och läs om Hasselfors Gardens Hållbarhetskompass. VILL DU KÖPA EN STÖRRE MÄNGD JORD? KONTAKTA ANKI FÖR OFFERT.

Det finns inga produkter